Legionella

Naar aanleiding van de legionella uitbraak tijdens de flora in Bovenkarspel in 1999, is door het ministerie van Vrom een regeling ontwikkeld om de legionellarisico’s van leidingwater te beheersen. Tegenwoordig is het nemen van maatregelen tegen een mogelijke legionellabesmetting niet vrijblijvend meer. De eigenaar van een collectieve leidingwaterinstallatie is verplicht deugdelijk water te leveren; dus zonder een hoge concentratie legionellabacteriën.

Genie Legionella Beheer kan opdrachtgevers van dienst zijn door het maken van Legionella Risicoanalyses, het opstellen van een beheersplan of het maken van een plan van aanpak bij renovatie of aanpassing van de installaties.
Daarnaast kunnen wij ook het hieruit voortkomend beheer van de installatie op ons nemen. Denk hierbij aan het bijhouden van het logboek, spoelwerkzaamheden, monstername, keerklepcontroles en temperatuuropnames.

Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden heeft Genie Legionella Beheer meerdere gecertificeerde medewerkers in dienst, zowel op kantoor als in de buitendienst.

Voor meer informatie over legionella, bezoek onze speciale legionella website.